Maiju är uppvuxen i Finland och bosatt i Uppsala sedan 2001. Hon tog sin dietistexamen vid Uppsala universitet 2010. 

Innan och under dietistutbildningen arbetade Maiju som personlig tränare och har även läst Sport management på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Hon har ägnat hela sitt yrkesliv åt att hjälpa människor i olika skeden i livet att hitta vägen till hälsosamma levnadsvanor, såväl inom den offentliga som den privata sektorn.

Maiju arbetade som personlig tränare och drev egen träningsstudio under flera års tid. 2010-2014 arbetade hon inom primärvården, drev flera livsstilsgrupper och var aktiv inom implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor.

Innan arbetet på Cancerfonden ägnade hon sin tid åt att arbeta med barnmat och hälsa, med fokus på hälsosamma val tidigt i livet. Sedan 2018 arbetar hon på Cancerfonden som dietist och sakkunnig inom kost och cancerprevention.

Jobbar du redan på Cancerfonden?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@teamtailor.com
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor