Kunskap och stöd

Arbetar för att göra Cancerfonden till en relevant, proaktiv och synlig aktör inom forskning, prevention, vård och patientstöd. Skapar förutsättningar för att organisationens roll som forskningsaktör vidmakthålls och utvecklas. Samt etablerar nya och vidareutvecklar samarbeten med relevanta intressenter.

Enhet

Kunskap och stöd

Jobba med Kunskap och stöd

Huvudkontor

Jobbar du redan på Cancerfonden?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@cancerfonden.se