Verksamhet

Arbetar för att göra Cancerfonden till en relevant, proaktiv och synlig aktör inom forskning, prevention, vård och patientstöd. Skapar förutsättningar för att organisationens roll som forskningsaktör vidmakthålls och utvecklas. Samt etablerar nya och vidareutvecklar samarbeten med relevanta intressenter.

Avdelning

Verksamhet

Connect

 

 

Jobba med Verksamhet

 • Gör inom områdena forskning, prevention, vård och patientstöd Cancerfonden till en relevant, proaktiv och synlig aktör.
 • Skapar förutsättningar för att forskningsnämnden får adekvat stöd och att beslut verkställs så att Cancerfondens roll som en framstående forskningsaktör vidmakthålls och utvecklas.
 • Etablerar nya och vidareutveckla befintliga samarbeten med relevanta intressenter såsom patientorganisationer, företag, forskningsaktörer och myndigheter.

Forskning

 • Inhämtar och delar kunskap inom forskningsområdet internt samt sprider kunskap externt om forskningens framsteg.
 • Bereder och verkställer forskningsnämndens beslut.
 • Driver Cancerfondens forskningspolitiska frågor och stärka samarbeten med relevanta aktörer.

Vård och stöd

 • Inhämtar och delar kunskap internt inom området vård och stöd samt sprider kunskap externt.
 • Erbjuder och tillgängliggör stöd och information till patienter och närstående.
 • Driver Cancerfondens sjukvårdspolitiska frågor och stärker samarbeten med patientorganisationer och andra relevanta aktörer.

Prevention

 • Inhämtar och delar kunskap internt inom preventionsområdet samt sprider kunskap externt om prevention.
 • Driver Cancerfondens folkhälsopolitiska frågor och stärker samarbeten med relevanta aktörer.

Hitta ditt jobb

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Huvudkontor

Cancerfonden
101 55 Stockholm Vägbeskrivning info@cancerfonden.se 010-199 10 10 Se sida

Tillbaka till start

Jobbar du redan på Cancerfonden?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@teamtailor.com
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor