Medarbetare och organisation

Skapar förutsättningar för en effektiv och hållbar organisation med kompetenta och engagerande medarbetare. Bidrar till en lärande kultur och ett starkt arbetsgivarvarumärke. Erbjuder ett kvalitativt stöd inom HR och internkommunikation som skapar förutsättningar för att nå verksamhetens mål.

Enhet

Medarbetare och organisation

Jobba med HR

Lär känna Adnan

Huvudkontor

Jobbar du redan på Cancerfonden?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@cancerfonden.se