Företag och testamente

Kollegorna på den här avdelningen arbetar i huvudsak med att skapa förutsättningar för engagemang och ökad givarvilja under hela året. De säkerställer också att Cancerfonden har relevanta insamlingsformer för att möta befintliga och nya målgrupper.

Enhet

Företag och testamente

Jobba med Företag och testamente

Huvudkontor

Jobbar du redan på Cancerfonden?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@cancerfonden.se