Ekonomi & verksamhetsutveckling

Erbjuder ett kvalitativt och effektivt stöd som skapar förutsättningar för Cancerfonden att vara en kostnadseffektiv och hållbar verksamhet. Skapar förutsättningar för att styrelsen och skattmästaren tillsammans med placeringsrådet får adekvat stöd och att beslut verkställs.

Avdelning

Ekonomi & verksamhetsutveckling

Connect

Jobba med Ekonomi & verksamhetsutveckling

  • Erbjuder ett kvalitativt och effektivt stöd som skapar förutsättningar för att nå verksamhetens mål och som möter omgivningens krav på kostnadseffektiv verksamhet och hållbar utveckling.
  • Säkerställer ändamålsenlig ekonomi- och verksamhetsstyrning.
  • Skapar förutsättningar för att styrelsen och skattmästaren tillsammans med placeringsrådet får adekvat stöd och att beslut verkställs.

IT och kontor

  • Skapar förutsättningar för organisationen att nå målen genom att tillhandahålla en verksamhetsstödjande IT- och kontorsmiljö.
  • Säkerställer en proaktiv, effektiv och säker drift och hantering av IT-system och kontorshjälpmedel.
  • Är tillgängliga, serviceinriktade och bidrar till en positiv atmosfär.

Redovisning

  • Levererar kvalitativ ekonomisk och finansiell rapportering till myndigheter och andra externa intressenter.
  • Förser organisationen med relevanta och tillförlitliga beslutsunderlag för intern styrning och uppföljning.
  • Definierar interna riktlinjer och processer för att säkerställa god finansiell ordning och kontroll.
  • Bereder och verkställer skattmästarens och placeringsrådets beslut.

Huvudkontor

Cancerfonden
101 55 Stockholm Vägbeskrivning info@cancerfonden.se 010-199 10 10 Se sida

Tillbaka till start

Jobbar du redan på Cancerfonden?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@teamtailor.com
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor